SHIB (SHIB) statistiken und informationen

SHIB Kurs
(SHIB preisentwicklung charts)
1 SHIB = $ 0.000041 USD (2021-11-29 18:00:23 UTC)
bitfinex: 0.000041 USD (2021-11-29 18:06:01 UTC)
bitfinex: 0.000041 UST (2021-11-29 18:06:01 UTC)
1 USD = 24,201.36 SHIB
1 UST = 24,372.41 SHIB
Tweets per day #SHIB72,208
Erste Handel2021-10-26
ganze zeit1 monat
2021-11-29 18:08:13 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: