Synthetify (SNY) statistiken und informationen

Synthetify Kurs
(Synthetify preisentwicklung charts)
1 SNY = $ 0.052 USD (2022-11-12 12:08:08 UTC)
gateio: 0.014 USDT (2023-12-10 06:55:05 UTC)
gateio: 0.0000059 ETH (2023-12-10 06:55:05 UTC)
1 USD = 19.25 SNY
1 USDT = 72.72 SNY
1 ETH = 170,010.2 SNY
Erste Handel2022-10-25
Letzter Handel2022-11-12
ganze zeit1 monat
2023-12-10 06:56:55 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: