Version (V) statistiken und informationen

1
Version Kurs 1 V = $ 0.0013 USD (2017-10-20 06:54:47 UTC)
cryptopia: 0.00000023 BTC (2017-10-20 06:55:03 UTC)
cryptopia: 1.01 DOGE (2017-10-20 06:55:03 UTC)
1 USD = 772.7 V
1 BTC = 4,347,826.09 V
1 DOGE = 0.99 V
Erste Handel2017-03-23
ganze zeit 1 monat
2017-10-20 06:59:45 UTC
Contact:  | Donations: BTC 13KPgojUhg2Rx92WRJQDZR7vy2vegonHsf  | Advertising  | Privacy Policy / Disclaimer