Shyft Network (SHFT) price stats and information

Shyft Network Price
(Shyft Network price history charts)
1 SHFT = $ 0.011 USD (2024-02-10 13:34:07 UTC)
gateio: 0.0000024 ETH (2024-05-29 09:50:05 UTC)
gateio: 0.0093 USDT (2024-05-29 09:50:05 UTC)
1 USD = 94.1 SHFT
1 ETH = 410,172.27 SHFT
1 USDT = 107.61 SHFT
First Trade2022-03-08
Last Trade2024-02-10
all time1 month
2024-05-29 09:50:57 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: