Storiqa Token (STQ) price stats and information

1
Storiqa Token Price
(Storiqa Token price history charts)
1 STQ = $ 0.00014 USD (2019-05-25 13:28:06 UTC)
exmo: 0.00014 USD (2019-05-25 13:30:02 UTC)
hitbtc: 0.00014 USD (2019-05-25 13:26:17 UTC)
hitbtc: 0.000000017 BTC (2019-05-25 13:27:42 UTC)
exmo: 0.00000001 BTC (2019-05-25 13:30:00 UTC)
exmo: 0.00013 EUR (2019-05-25 13:29:10 UTC)
...more...

1 USD = 7,222.81 STQ
1 BTC = 57,306,590.26 STQ
1 EUR = 7,875.88 STQ
1 RUB = 113.86 STQ
1 ETH = 1,818,181.82 STQ
First Trade2018-12-05
all time 1 month
2019-05-25 13:32:16 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: