Storiqa Token (STQ) price stats and information

1
Storiqa Token Price
(Storiqa Token price history charts)
1 STQ = $ 0.00039 USD (2019-01-19 20:45:49 UTC)
exmo: 0.0004 USD (2019-01-19 20:44:31 UTC)
hitbtc: 0.00038 USD (2019-01-19 20:38:28 UTC)
hitbtc: 0.0000001 BTC (2019-01-19 20:23:21 UTC)
exmo: 0.00000011 BTC (2019-01-19 20:43:48 UTC)
exmo: 0.00035 EUR (2019-01-19 20:44:34 UTC)
...more...

1 USD = 2,562.91 STQ
1 BTC = 9,615,384.62 STQ
1 EUR = 2,894.1 STQ
1 RUB = 38.41 STQ
1 ETH = 321,543.41 STQ
First Trade2018-12-05
all time 1 month
2019-01-19 20:46:02 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: