Storiqa Token (STQ) price stats and information

1
Storiqa Token Price
(Storiqa Token price history charts)
1 STQ = $ 0.00019 USD (2019-03-25 01:28:17 UTC)
exmo: 0.0002 USD (2019-03-25 01:26:52 UTC)
hitbtc: 0.00019 USD (2019-03-25 01:28:00 UTC)
hitbtc: 0.000000049 BTC (2019-03-25 01:28:00 UTC)
exmo: 0.00000005 BTC (2019-03-25 01:27:00 UTC)
exmo: 0.00019 EUR (2019-03-25 01:26:50 UTC)
...more...

1 USD = 5,151.59 STQ
1 BTC = 20,429,009.19 STQ
1 EUR = 5,392.87 STQ
1 RUB = 76.08 STQ
1 ETH = 705,218.62 STQ
First Trade2018-12-05
all time 1 month
2019-03-25 01:29:25 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: