Band Protocol (BAND) 统计和信息

Band Protocol Price
(Band Protocol 历史价格图表)
1 BAND = $ 2.02 USD (2023-01-29 06:08:36 UTC)
coinbasepro: 2.02 USD (2023-01-29 05:35:52 UTC)
p2pb2b: 2.02 USD (2023-01-29 06:09:56 UTC)
binance: 0.000087 BTC (2023-01-29 06:11:59 UTC)
coinbasepro: 0.000088 BTC (2023-01-29 03:19:08 UTC)
p2pb2b: 0.000087 BTC (2023-01-29 06:09:56 UTC)
...更多...

1 USD = 0.496 BAND
1 BTC = 11,534.03 BAND
1 EUR = 0.541 BAND
1 USDT = 0.495 BAND
1 GBP = 0.615 BAND
1 ETH = 791.77 BAND
每天鸣叫 #Band Protocol12
第一笔交易2020-08-10
所有时间1 月
2023-01-29 06:12:12 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: