Binance Coin (BNB) 统计和信息

Binance Coin LogoBinance Coin Price
(Binance Coin 历史价格图表)
1 BNB = $ 292.87 USD (2022-12-02 00:44:01 UTC)
coinsbit: 292.91 USD (2022-12-02 00:41:59 UTC)
p2pb2b: 293.1 USD (2022-12-02 00:40:00 UTC)
cex.io: 308.04 USD (2022-12-02 00:42:02 UTC)
hitbtc: 293.37 USD (2022-12-02 00:42:01 UTC)
gateio: 294.07 USD (2022-12-02 00:40:04 UTC)
...更多...

1 USD = 0.0034 BNB
1 BTC = 57.91 BNB
1 EUR = 0.0036 BNB
1 RUB = 0.000056 BNB
1 USDT = 0.0034 BNB
1 BUSD = 0.0034 BNB
每天鸣叫 #Binance Coin794
Homepagehttps://www.binance.com/
第一笔交易2018-01-23
所有时间1 月
2022-12-02 00:44:46 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: