Binance Coin (BNB) 统计和信息

总 Binance Coin
(所有的和当前存在的 Binance Coin)
154,536,095 BNB
Binance Coin Logo Binance Coin Price
(Binance Coin 历史价格图表)
1 BNB = $ 636.83 USD (2021-05-06 23:16:14 UTC)
p2pb2b: 636.93 USD (2021-05-06 23:14:55 UTC)
coinsbit: 637.46 USD (2021-05-06 23:14:02 UTC)
hitbtc: 637.51 USD (2021-05-06 23:14:01 UTC)
exrates: 638.4 USD (2021-05-06 23:10:12 UTC)
binance: 0.011 BTC (2021-05-06 23:18:03 UTC)
...更多...

1 USD = 0.0016 BNB
1 BTC = 88.78 BNB
1 EUR = 0.0019 BNB
1 RUB = 0.000021 BNB
1 USDT = 0.0016 BNB
1 BUSD = 0.0016 BNB
市值
(所有的市场价值目前存在 Binance Coin)
$98,413,342,833 USD
每天鸣叫 #Binance Coin200
Homepagehttps://www.binance.com/
第一笔交易2018-01-23
所有时间 1 月
2021-05-06 23:18:58 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: