Binance Coin (BNB) 统计和信息

总 Binance Coin
(所有的和当前存在的 Binance Coin)
154,536,095 BNB
Binance Coin LogoBinance Coin Price
(Binance Coin 历史价格图表)
1 BNB = $ 610.97 USD (2021-11-30 06:48:06 UTC)
coinsbit: 613.2 USD (2021-11-30 06:56:02 UTC)
p2pb2b: 612.75 USD (2021-11-30 06:54:39 UTC)
exrates: 614.79 USD (2021-11-30 06:55:18 UTC)
cex.io: 612.18 USD (2021-11-30 06:54:01 UTC)
gateio: 613.14 USD (2021-11-30 06:55:05 UTC)
...更多...

1 USD = 0.0016 BNB
1 BTC = 91.91 BNB
1 EUR = 0.0018 BNB
1 RUB = 0.000022 BNB
1 USDT = 0.0016 BNB
1 BUSD = 0.0016 BNB
市值
(所有的市场价值目前存在 Binance Coin)
$94,417,436,188 USD
每天鸣叫 #Binance Coin170
Homepagehttps://www.binance.com/
第一笔交易2018-01-23
所有时间1 月
2021-11-30 06:58:39 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: