BnB Coin (BNB) 统计和信息

1
BnB Coin Price
(BnB Coin 历史价格图表)
1 BNB = $ 12 USD (2018-05-29 04:33:18 UTC)
yobit: 36.26 USD (2019-06-20 20:53:33 UTC)
yobit: 0.0039 BTC (2019-06-20 19:27:28 UTC)
yobit: 2,177.55 RUR (2019-06-20 21:05:05 UTC)
yobit: 0.135 ETH (2019-06-20 19:48:31 UTC)
yobit: 14.74 WAVES (2019-06-20 20:29:25 UTC)
...更多...

1 USD = 0.083 BNB
1 BTC = 257.61 BNB
1 RUR = 0.00046 BNB
1 ETH = 7.42 BNB
1 WAVES = 0.068 BNB
1 DOGE = 0.000086 BNB
每天鸣叫 #BnB Coin3
第一笔交易2017-03-23
最后交易2018-05-29
所有时间 1 月
2019-06-20 22:17:18 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: