Crowdfund.IT (CFI) 统计和信息

1
总 Crowdfund.IT
(所有的和当前存在的 Crowdfund.IT)
325,065,401 CFI
Crowdfund.IT Price
(Crowdfund.IT 历史价格图表)
1 CFI = $ 0.02 USD (2019-01-23 01:16:02 UTC)
1 USD = 49.2 CFI
市值
(所有的市场价值目前存在 Crowdfund.IT)
$6,607,112 USD
第一笔交易2017-06-08
最后交易2019-01-23
所有时间 1 月
2019-02-17 17:39:49 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: