Humaniq (HMQ) 统计和信息

1
总 Humaniq
(所有的和当前存在的 Humaniq)
162,884,413 HMQ
Humaniq Logo Humaniq Price
(Humaniq 历史价格图表)
1 HMQ = $ 0.031 USD (2018-09-25 20:28:18 UTC)
bittrex: 0.0000048 BTC (2018-09-25 20:29:34 UTC)
yobit: 0.0000045 BTC (2018-09-25 20:02:07 UTC)
yobit: 0.00013 ETH (2018-09-25 17:26:02 UTC)
1 USD = 32.44 HMQ
1 BTC = 207,468.88 HMQ
1 ETH = 7,664.01 HMQ
市值
(所有的市场价值目前存在 Humaniq)
$5,020,859 USD
Tweets/day5
第一笔交易2017-05-10
所有时间 1 月
2018-09-25 20:32:34 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: