Humaniq (HMQ) 统计和信息

1
总 Humaniq
(所有的和当前存在的 Humaniq)
162,884,413 HMQ
Humaniq Logo Humaniq Price
(Humaniq 历史价格图表)
1 HMQ = $ 0.01 USD (2019-01-18 17:33:53 UTC)
yobit: 0.01 USD (2019-01-18 15:31:26 UTC)
bittrex: 0.0000028 BTC (2019-01-18 17:30:00 UTC)
hitbtc: 0.0000026 BTC (2019-01-18 17:26:42 UTC)
yobit: 0.000003 BTC (2019-01-18 16:33:15 UTC)
yobit: 0.726 RUR (2019-01-18 15:29:32 UTC)
...更多...

1 USD = 100.16 HMQ
1 BTC = 363,636.36 HMQ
1 RUR = 1.38 HMQ
1 ETH = 11,764.71 HMQ
市值
(所有的市场价值目前存在 Humaniq)
$1,626,218 USD
Tweets/day4
第一笔交易2017-05-10
所有时间 1 月
2019-01-18 17:33:56 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: