Humaniq (HMQ) 统计和信息

1
总 Humaniq
(所有的和当前存在的 Humaniq)
162,884,413 HMQ
Humaniq Logo Humaniq Price
(Humaniq 历史价格图表)
1 HMQ = $ 0.0084 USD (2019-07-19 11:58:53 UTC)
bittrex: 0.00000084 BTC (2019-07-19 11:59:56 UTC)
hitbtc: 0.00000072 BTC (2019-07-19 11:59:59 UTC)
hitbtc: 0.000032 ETH (2019-07-19 11:59:59 UTC)
yobit: 0.008 WAVES (2019-07-19 09:52:58 UTC)
1 USD = 118.54 HMQ
1 BTC = 1,190,476.19 HMQ
1 ETH = 31,257.81 HMQ
1 WAVES = 125 HMQ
市值
(所有的市场价值目前存在 Humaniq)
$1,374,134 USD
每天鸣叫 #Humaniq1
第一笔交易2017-05-10
所有时间 1 月
2019-07-19 12:02:41 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: