Humaniq (HMQ) 统计和信息

1
总 Humaniq
(所有的和当前存在的 Humaniq)
162,884,413 HMQ
Humaniq Price
(Humaniq 历史价格图表)
1 HMQ = $ 0.165 USD (2018-03-20 07:56:11 UTC)
yobit: 0.15 USD (2018-03-20 05:52:40 UTC)
bittrex: 0.000019 BTC (2018-03-20 07:54:58 UTC)
yobit: 0.000019 BTC (2018-03-20 06:55:10 UTC)
bittrex: 0.00031 ETH (2018-03-20 07:54:57 UTC)
yobit: 0.00026 ETH (2018-03-20 07:19:11 UTC)
...更多...

1 USD = 6.06 HMQ
1 BTC = 51,361.07 HMQ
1 ETH = 3,241.18 HMQ
1 DOGE = 0.02 HMQ
市值
(所有的市场价值目前存在 Humaniq)
$26,868,300 USD
ETH Contract Address0xcbcc0f036ed4788f63fc0fee32873d6a7487b908
交易 过去的24小时
(每天的交易数量)
17
First Transaction2017-05-08
手续费0.00023 USD
Median Transaction Fee0.00025 USD
Tweets/day7
第一笔交易2017-05-10
所有时间 1 月
2018-03-20 07:58:28 UTC
Contact:  | Donations: ETH 0xe5624a465e34aec0e25e25e46321924468c7371e  | Advertising  | Privacy Policy / Disclaimer