NYM (NYM) 统计和信息

NYM Price
(NYM 历史价格图表)
1 NYM = $ 0.162 USD (2024-05-26 17:42:14 UTC)
bitmart: 0.162 USDT (2024-05-26 17:30:04 UTC)
okex: 0.162 USDT (2024-05-26 17:55:00 UTC)
bybit: 0.162 USDT (2024-05-26 17:54:03 UTC)
kucoin: 0.162 USDT (2024-05-26 17:54:02 UTC)
coinex: 0.163 USDT (2024-05-26 17:54:02 UTC)
...更多...

1 USD = 6.18 NYM
1 USDT = 6.18 NYM
每天鸣叫 #NYM7
第一笔交易2022-04-15
所有时间1 月
2024-05-26 17:57:10 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: