yfx (YFX) 统计和信息

yfx Price
(yfx 历史价格图表)
1 YFX = $ 0.182 USD (2021-08-05 21:22:58 UTC)
bitz: 0.186 USDT (2021-08-05 21:24:02 UTC)
gateio: 0.185 USDT (2021-08-05 21:25:12 UTC)
1 USD = 5.49 YFX
1 USDT = 5.37 YFX
第一笔交易2021-07-14
所有时间1 月
2021-08-05 21:26:48 UTC
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: