Dormant Vertcoin


Cumulative sum in dormant Vertcoin addresses
Top Schlaflos 5 jahre Vertcoin Adressen
AdresseBalance % of coinsErste EingangsLetzte EingangsAnzahl der EingängeErste AusgabeLetzte AusgabeAnzahl der Ausgänge
1VeEcg3cVFbUHs2bpYNDBJTCM6CfRfS3m4X
wallet: 82044
1,141,485 VTC ($200,592)1.673%2017-07-07 04:41:28 UTC2023-04-26 12:52:37 UTC542017-08-05 14:43:07 UTC2017-10-29 01:42:05 UTC29
2VvXJTVgyutDcJYwBd4UBUnUKXqGqiSWz4K773,755 VTC ($135,971)1.134%2016-03-26 09:24:24 UTC2023-04-26 12:54:59 UTC17
3VpPLS7gosSY6Z9QHt4CdPv8Ydm8dxuUyi8
wallet: 82044
490,472 VTC ($86,190)0.71887%2017-04-12 08:02:11 UTC2023-04-26 12:54:59 UTC352017-05-01 11:12:06 UTC2018-05-26 10:47:28 UTC21
4VoHy3cbsMXTZjdxnVsgomHR1M6snkqPQXe469,794 VTC ($82,556)0.68856%2018-07-25 02:54:30 UTC2023-04-26 12:54:59 UTC11
5VagACnx61xNjmiREHFtBcTkS5HfV8oQcsD373,413 VTC ($65,620)0.5473%2014-04-05 15:22:26 UTC2023-12-01 10:42:07 UTC17432017-10-11 23:48:03 UTC2018-10-01 21:16:23 UTC262
6Vjdx6ZPVRujWcU1PGTg8K54SV5PNmQ8LVK284,508 VTC ($49,996)0.41699%2017-04-07 04:41:12 UTC2022-01-25 15:26:44 UTC3
7Vrx2M4UcHnHg5rxHWuoHBfLdbo5Uh5MTKr
wallet: 22193
241,234 VTC ($42,392)0.35357%2016-09-01 02:47:15 UTC2023-11-21 17:02:18 UTC572017-06-10 02:32:10 UTC2017-06-10 02:32:10 UTC1
8ViEeZGxRrmGc671cNwWTfiEWARXgvUPkNg
wallet: 34933
214,730 VTC ($37,734)0.31472%2014-05-04 18:26:51 UTC2023-08-30 07:17:39 UTC2702014-05-15 22:34:44 UTC2015-06-08 19:53:32 UTC267
9Vy4KfJqkdu2Mpb2hBw7yWtuoFA5bVamQwV203,601 VTC ($35,779)0.29841%2017-02-21 14:39:45 UTC2021-11-10 13:59:40 UTC72017-03-04 17:23:01 UTC2017-10-27 22:31:58 UTC4
10VcSDg8aiUc14gCyKoiDC1McVjYuZ7RZqfK200,000 VTC ($35,146)0.29313%2017-10-31 10:28:12 UTC2021-11-10 05:37:38 UTC52017-10-31 10:38:58 UTC2017-10-31 10:42:50 UTC2
11VjmPtnJDrFBav9zdjvkAjuQeTEXa43hLqS199,999 VTC ($35,146)0.29313%2017-06-04 19:38:50 UTC2021-11-10 13:59:40 UTC72017-06-04 19:44:29 UTC2017-06-04 19:44:29 UTC1
12VgPESHwtsL6ci4d3HMkKezQugERkXd6jzN199,247 VTC ($35,013)0.29203%2017-04-14 17:07:00 UTC2021-11-10 13:59:40 UTC2
13VetZpDp5uJYad8fHPnr2nc2uHzvWP4Rq2e179,990 VTC ($31,629)0.2638%2016-08-02 16:06:10 UTC2021-11-10 13:59:40 UTC82016-08-02 16:11:30 UTC2016-08-02 16:11:30 UTC1
14VmyFYQL4JM7KtRcLzidoZ52t9NgCsMkhMA136,624 VTC ($24,009)0.20025%2014-03-23 16:44:56 UTC2021-11-11 03:46:19 UTC53472
15VpmWtELvaWUoqZkyth9ugnjHtk2434K4tR
wallet: 56103
128,371 VTC ($22,558)0.18815%2015-01-14 01:06:56 UTC2021-11-10 05:40:46 UTC112015-01-17 11:30:26 UTC2016-03-22 06:19:22 UTC8
16VtwpRT4kF4fwqVxf9Qu6a2UHsEF6zVF9zS
wallet: 22193
127,350 VTC ($22,379)0.18665%2014-12-31 12:36:50 UTC2023-11-29 03:51:48 UTC172017-06-10 02:32:10 UTC2017-06-10 02:32:10 UTC2
17VjEsVHqs2XP1owVTqgeUUnVGdHEZUEoYRs
wallet: 56103
122,190 VTC ($21,472)0.17909%2015-01-25 01:41:01 UTC2021-11-10 14:36:46 UTC172015-02-25 16:09:48 UTC2015-09-13 10:38:21 UTC12
18VcpjVmdxHWfePhwSpD4UtCZrbiJza9iApy100,011 VTC ($17,575)0.14658%2017-12-03 08:15:00 UTC2021-11-10 14:36:46 UTC2
19VyL4E5sowPYmkTCRZ5VbFS6SFoJLV9pRMh100,000 VTC ($17,573)0.14657%2016-12-31 13:04:08 UTC2021-11-10 14:36:46 UTC122017-04-01 21:35:10 UTC2017-06-14 08:25:53 UTC9
20VvCsq1w2J9ahM3T3w4tzk8rktZdeUTNGkg87,888 VTC ($15,445)0.12881%2015-11-29 15:46:19 UTC2021-11-18 18:36:52 UTC62015-11-29 16:01:48 UTC2015-11-29 16:01:48 UTC1
21VjRAYD1kDDnWhYjy4KxtBPcZNzJp833Jxe87,247 VTC ($15,332)0.12787%2018-05-31 12:03:46 UTC2023-12-04 16:17:44 UTC3186
22VjiqdXkQHrfGs2cW2pfNLCt5UyQdkyf2bb77,885 VTC ($13,687)0.11415%2016-08-07 00:36:59 UTC2021-11-10 14:36:46 UTC2
23VuPuAWkY24JQy6JzN371Gt1YPEJvjoVYah73,779 VTC ($12,965)0.10813%2018-06-01 16:09:12 UTC2021-11-10 14:36:46 UTC5
24VckAeyz1ZvgPbxXYyYWvGGZFKqqxAX9nZs70,589 VTC ($12,404)0.10346%2014-03-27 23:22:02 UTC2021-11-10 14:36:46 UTC14061
25VurffrBa9a7qiewjJNRYbnKnNEFQytAMx768,518 VTC ($12,041)0.10042%2017-10-24 23:07:24 UTC2018-04-18 17:01:55 UTC5292017-12-19 02:08:41 UTC2018-02-06 20:35:47 UTC4
26Vmuy2nawWkwzJFeU6pg82nHmEnh2ZAYbJB67,526 VTC ($11,866)0.098971%2017-05-07 14:37:01 UTC2019-12-17 01:52:58 UTC7
27VjZpKAi3dr6py59imXsFLZEuQfVvPhfnvy58,504 VTC ($10,281)0.085747%2017-12-29 07:37:39 UTC2017-12-29 07:37:39 UTC1
28VqqyPFBruMBeCM2r52AnGJhuRcnFY4HRAn
wallet: 165694
55,892 VTC ($9,822)0.081919%2018-06-26 00:09:36 UTC2020-03-04 23:28:32 UTC542018-07-07 00:34:11 UTC2018-08-29 22:34:51 UTC10
29Vad4XYkhurQv2NopjYG5w3DeGLvrrVWnS3
wallet: 95853
54,109 VTC ($9,508)0.079305%2016-01-15 16:04:48 UTC2021-03-23 15:01:58 UTC32017-04-10 14:30:26 UTC2017-10-22 14:28:46 UTC2
30Vm4v97UWABqAQm7k3wKenyK3P8gqVhT3Sg50,000 VTC ($8,786)0.073283%2017-11-12 11:12:12 UTC2017-11-12 14:16:27 UTC2
31Vr55By2d4reui961g9p8udAuXC9JJXrXxP49,500 VTC ($8,699)0.07255%2017-07-30 10:38:24 UTC2017-07-30 10:38:24 UTC1
32VmZ4AmBAdWdtxmbHqrERrb6x75Nr7CDcsP49,500 VTC ($8,699)0.07255%2017-07-30 10:38:24 UTC2017-07-30 10:38:24 UTC1
33VpH88KMmWECquGgNh9dBxwhBRDS2GcACvb49,500 VTC ($8,699)0.07255%2017-07-30 10:38:24 UTC2017-07-30 10:38:24 UTC1
34VuNxzaun93dFuSTyJjgKQsMn66cThFMCrj49,500 VTC ($8,699)0.07255%2017-07-30 10:38:24 UTC2017-07-30 10:38:24 UTC1
35VtyAA6FxPWjBmZbmpEtLFw1bdebRewUmWn49,500 VTC ($8,699)0.07255%2017-07-30 10:38:24 UTC2017-07-30 10:38:24 UTC1
36VuLYXq9qWYuAGpTP2NdX16VFTZRkXr2MG649,500 VTC ($8,699)0.07255%2017-07-30 10:38:24 UTC2017-07-30 10:38:24 UTC1
37Vc1TTsZtBt89sKHTrCa4vB8FFi67S4kNB649,500 VTC ($8,699)0.07255%2017-07-30 10:38:24 UTC2017-07-30 10:38:24 UTC1
38Vdz6qUszDNDMXaCbRUfPDT9fKuWr8Z5aY748,537 VTC ($8,529)0.071139%2014-06-13 04:45:28 UTC2017-05-03 20:52:18 UTC9732017-10-22 16:20:51 UTC2017-10-22 16:52:57 UTC35
39VbLoD3FrBaSiZ9q4TuipJSr9NZr32G5PkB48,527 VTC ($8,528)0.071124%2016-07-14 22:47:33 UTC2016-07-14 22:55:09 UTC2
40VxfzB1DNPPs7mehbLvMYyT3YcGrihwGpSL44,242 VTC ($7,775)0.064844%2017-11-23 08:58:09 UTC2017-11-23 08:58:09 UTC1
41VxAQiVchLh9pSLAzX2zEEnFQoTKkmiKoik43,527 VTC ($7,649)0.063795%2017-06-16 08:26:33 UTC2017-06-25 08:07:14 UTC11
42VmG58HPpoDFuPqhZymgUrat6bp6yKgX2bY42,446 VTC ($7,459)0.062212%2018-06-11 18:05:11 UTC2018-06-11 18:05:11 UTC1
43Vsz7KtnTH6Dg79XuesCdFrQHXXWMzZyKzk42,437 VTC ($7,457)0.062198%2017-12-21 04:04:43 UTC2017-12-21 04:04:43 UTC1
44VsSpF8zeAJYfzaxJhrUYUhrHLi8uEkhYTV40,124 VTC ($7,051)0.058808%2014-04-20 14:46:17 UTC2018-04-02 08:08:00 UTC2091
45Vip6EsHUTinqD1tCkWBfiSufD6tZYtdRS940,106 VTC ($7,048)0.058782%2014-05-10 12:52:51 UTC2015-06-07 16:44:18 UTC172015-06-10 18:22:19 UTC2015-06-10 18:22:19 UTC3
46VnsJMqGBiN3vGcX3vz6LWcjYWJ4er2aU5G39,900 VTC ($7,012)0.05848%2017-05-29 14:42:11 UTC2017-08-08 14:13:26 UTC10
47VgB77iRtodzNayoUCoNzNxpd9Ruff98tmK
wallet: 64514
39,021 VTC ($6,857)0.057192%2014-10-14 23:59:23 UTC2018-01-19 13:22:34 UTC232252015-05-22 13:42:21 UTC2017-03-21 16:24:17 UTC13864
48VjBjtQKjcZRuWko4T5qkzN6SVcd9T3n8HX35,000 VTC ($6,151)0.051298%2017-12-15 23:05:50 UTC2017-12-15 23:05:50 UTC1
49VbpTa2zZU37v1fEUGd7TZpdCHvwSCKucK3
wallet: 81680
32,708 VTC ($5,748)0.047939%2017-02-10 05:51:07 UTC2017-02-24 10:38:17 UTC252017-02-23 16:33:33 UTC2017-09-07 17:04:02 UTC22
50VapSkipDJQX6jeoYh45i9VNXTJyfMPLZZB30,300 VTC ($5,325)0.04441%2017-07-24 18:00:36 UTC2018-05-08 07:45:44 UTC8
51VdjmU1PAvAqQ6n87RWb3XTcMpVJeZgPWeo30,024 VTC ($5,276)0.044005%2015-07-28 15:17:52 UTC2015-07-28 15:55:39 UTC62015-07-28 15:30:19 UTC2015-07-28 15:30:19 UTC1
52VnUBp8AgmLfqyDLgM8iEyU29Cvn8GDRBT630,000 VTC ($5,272)0.04397%2017-12-15 22:54:08 UTC2017-12-15 22:54:08 UTC1
53VwTuGiW5e1CWjq7saKRwue2ZVKLg9m8z7730,000 VTC ($5,272)0.04397%2017-12-15 22:47:17 UTC2017-12-15 22:47:17 UTC1
54VuBqBwMruFAEaHZe5VdA6qkse2zb5qWmtC28,671 VTC ($5,038)0.042021%2014-02-18 16:29:53 UTC2017-05-02 10:48:01 UTC10
55VqfFzpjwdm6DxdME226KHvqmn8ME9Fko6n28,314 VTC ($4,976)0.041499%2018-03-10 15:00:22 UTC2018-03-16 09:02:26 UTC82018-06-25 17:25:44 UTC2018-06-25 17:25:44 UTC3
56Vbbkf7wVCBtE9savVx6qqMt4yAAapqAeXd27,639 VTC ($4,857)0.040509%2015-12-20 18:52:19 UTC2015-12-20 18:52:19 UTC1
57Vt8weGFaTFiVA4DFiSPLW8PH45FGuNBi3A
wallet: 81364
26,724 VTC ($4,696)0.039169%2017-03-28 20:50:32 UTC2017-08-14 23:20:36 UTC332017-06-16 19:25:18 UTC2017-07-27 13:58:34 UTC14
58VhJhdZWBHHMnxBRutwMNtw43pr2ucurxxk24,989 VTC ($4,391)0.036625%2018-07-04 04:41:08 UTC2018-07-04 04:41:08 UTC1
59VfivGR4jNiZ9gahMGQgTpG8U7NTMCCJTpF24,678 VTC ($4,337)0.036169%2017-07-29 13:48:02 UTC2017-08-14 11:11:53 UTC5
60Vw5FLRrBzabjCBpS5p8yd1aSELsy75PcQ523,859 VTC ($4,193)0.034969%2017-09-01 14:28:50 UTC2021-02-05 08:16:31 UTC215722017-11-06 10:53:24 UTC2017-11-06 10:53:24 UTC4
61VhnjqBfDLu5j5WVVtqyr3EC9QPACCTKVXk
wallet: 24603
23,155 VTC ($4,069)0.033937%2014-04-01 09:17:32 UTC2015-06-12 15:57:14 UTC662014-04-04 09:42:54 UTC2015-06-12 15:51:20 UTC63
62VmQzZxURX7ys9etMJEKMyQEyiDxRnbTc6R23,120 VTC ($4,063)0.033886%2017-10-16 16:10:24 UTC2017-10-16 16:10:24 UTC1
63VtREwuNHzU8W5j8J1mTRQMMjNeJZBX3kJD23,027 VTC ($4,047)0.03375%2015-10-21 04:18:33 UTC2015-10-21 04:18:33 UTC1
64VwpESJhbsg8wYJuBPPfXZesk1t5oYKV3tY21,702 VTC ($3,814)0.031808%2018-01-04 04:43:57 UTC2018-01-04 04:43:57 UTC1
65VbaMDqCf9aRS2vMKFGFvQqHnogyfxeyHNk21,479 VTC ($3,774)0.031481%2018-01-19 03:24:43 UTC2018-01-19 03:24:43 UTC1
66VmZw59pSTtXt3mhHR15PQ9qh53RPmW5GoQ20,809 VTC ($3,657)0.030499%2018-06-25 17:28:15 UTC2018-06-25 17:28:15 UTC1
67Vx89FnVe51gRiRBFDczfh28PZuJGuGoeG720,727 VTC ($3,642)0.030379%2014-10-09 17:23:58 UTC2014-10-09 17:23:58 UTC1
68VphwgbmveZjP3dhHHy9KeSr1mKxBj9r1Vs20,004 VTC ($3,515)0.029319%2018-04-15 18:19:53 UTC2018-09-16 15:17:09 UTC582018-04-15 18:26:36 UTC2018-04-15 18:26:36 UTC1
69VngDGcvvDQZH34HPgTaQ4uxQYgQtK2WN2T20,001 VTC ($3,515)0.029315%2018-03-04 18:36:21 UTC2018-03-04 18:36:21 UTC2
70VeCnWVVygHn7Jtyq94wSYGJaqgRoy1gaum20,000 VTC ($3,515)0.029313%2017-12-15 22:47:17 UTC2017-12-15 22:47:17 UTC1
71VkYrP47UaBxBFQhg4Hrg13Sa7HYMcSGwam
wallet: 22193
19,046 VTC ($3,347)0.027915%2014-12-16 04:11:02 UTC2019-06-17 01:00:43 UTC4972014-12-31 12:36:35 UTC2014-12-31 12:36:35 UTC10
72Vma3vhbyDUiwJRKaJMmwCCzmKmp1QBVegv19,014 VTC ($3,341)0.027868%2014-10-09 14:38:21 UTC2014-12-26 12:58:26 UTC8
73VnUDE7oT9XFMkDtq6vKiAQWrbvM3TczWfk18,575 VTC ($3,264)0.027225%2018-09-17 23:35:15 UTC2020-10-26 05:32:31 UTC55
74VxPkRLA5fKnKDeMuch5DfPfGG82HXpB1N618,479 VTC ($3,247)0.027084%2017-12-29 07:03:23 UTC2017-12-29 07:03:23 UTC1
75Vxa8wyCzJs3rkoiodX9i7xmf7TGPmcBMmE18,407 VTC ($3,235)0.026978%2017-10-27 02:29:33 UTC2017-10-27 02:29:33 UTC1
76VpStUHupmsbAbbWfkSU8rHEK9CzeMFVufX18,370 VTC ($3,228)0.026924%2018-07-19 14:27:08 UTC2018-07-19 17:25:11 UTC2
77VxgAtvTZRfsqPrVZcrBKAG348MFfheakQi18,006 VTC ($3,164)0.026391%2015-06-12 15:40:41 UTC2015-06-12 15:57:14 UTC82015-06-12 15:57:14 UTC2017-10-23 07:43:25 UTC5
78VedX2cpnAytemwMxLtgtwzmJUhyi1w1Epq17,101 VTC ($3,005)0.025065%2018-12-01 14:18:34 UTC2019-01-13 09:52:47 UTC3
79VjZcRiW4bAVYGrb753Tr95MxyFZdaGAe2t16,184 VTC ($2,844)0.02372%2015-04-29 04:21:24 UTC2015-07-28 15:30:19 UTC92015-05-27 03:14:21 UTC2017-10-23 07:43:25 UTC7
80VgsLwRed5gUN1BNQEv9kZy8pnpfU2roktf16,061 VTC ($2,822)0.02354%2018-08-10 10:32:24 UTC2018-08-10 10:32:24 UTC1
81VavE1rECZzBVatzeXii81a9KHgMFsA6UsA15,727 VTC ($2,764)0.02305%2016-07-09 15:33:30 UTC2017-05-25 17:23:39 UTC3
82VgSwS4LzoFaqy5NMMMEXpDo5P58kLWVbBL15,533 VTC ($2,730)0.022766%2018-01-19 21:37:44 UTC2018-03-12 07:41:09 UTC21
83VbANHiPoCJgT4fTMEXzRxEfhyaztGLtUaf15,511 VTC ($2,726)0.022734%2017-03-23 23:43:02 UTC2017-03-23 23:43:02 UTC1
84VmrdkpEhKKcH9XmXHZ7FCvWfUqEiPWjwHV14,729 VTC ($2,588)0.021588%2018-05-12 20:35:31 UTC2018-05-22 05:52:49 UTC5
85Vj3R6TQePym1pJyiv2aPVfFnpCC69UHSqN14,669 VTC ($2,578)0.0215%2018-09-11 09:08:35 UTC2023-11-27 19:34:48 UTC18
86Vp3c56Wcpfjzzx8YKshY9oJAu6z25JE8W914,623 VTC ($2,570)0.021432%2017-07-30 10:27:42 UTC2017-07-30 10:27:42 UTC1
87VajnKvbxbcyMgoknEiPoNqv44Xe2GdVvKV
wallet: 54994
14,505 VTC ($2,549)0.02126%2014-12-02 09:09:32 UTC2015-07-23 23:28:40 UTC982014-12-05 06:30:31 UTC2014-12-05 07:15:46 UTC3
88VbPWMFr75S5B2wnkBr4FoHFvLDsmMoefpK14,331 VTC ($2,518)0.021005%2014-02-05 06:39:52 UTC2014-02-05 06:39:52 UTC1
89VdULu1AtasnUZFZwJRRkrH9fJfFYK2SWgC14,038 VTC ($2,467)0.020575%2017-05-30 15:39:09 UTC2017-05-30 15:39:09 UTC1
90ViCvGLTznoiC9npzyeyQtUGH9DhMXicGwM14,000 VTC ($2,460)0.020519%2018-05-31 12:03:46 UTC2018-05-31 12:03:46 UTC1
91Vs9V7WUxVb9AryGG8NQB3tEcboUsibtkig13,937 VTC ($2,449)0.020427%2018-11-21 10:39:34 UTC2018-11-21 10:39:34 UTC1
92VkUUxAG6T55fBtY6apL29s6367b3WEjFFi13,610 VTC ($2,392)0.019948%2014-03-19 13:45:32 UTC2016-09-01 09:01:47 UTC8
93VmmEhrx6fVafFz1vqr42vAz1rXnuj1q5iH13,604 VTC ($2,391)0.019939%2018-09-05 20:40:47 UTC2018-09-05 21:45:08 UTC32018-09-05 20:54:39 UTC2018-12-03 16:12:34 UTC2
94ViSEwQtAwk5Qyz96FB1cQ8BxqxpVHW3S81
wallet: 21332
12,999 VTC ($2,284)0.019052%2015-01-15 05:02:29 UTC2015-01-15 06:53:06 UTC52015-01-28 20:24:49 UTC2015-05-21 10:40:17 UTC4
95VeHXA8kXZZh5DYCYGp5HSTTQEdyXNKheu312,806 VTC ($2,250)0.018769%2018-01-09 10:35:16 UTC2018-01-09 10:35:16 UTC1
96Vave8iAMnbMvvcrHDbE7wbhTihKzCGw9jX12,678 VTC ($2,228)0.018581%2017-06-18 18:54:05 UTC2018-12-08 05:00:34 UTC122202017-08-11 02:04:12 UTC2017-08-11 02:22:25 UTC620
97Vaginava1MBD1BSDCZagsmEuvxyU5WAGfj12,500 VTC ($2,197)0.018321%2014-05-30 08:20:37 UTC2014-12-09 05:18:48 UTC37542015-06-10 15:14:01 UTC2015-06-14 02:08:46 UTC1510
98VwYsX3i3pY81F1fWZUUZA3EWho59TT6qCW12,371 VTC ($2,174)0.018132%2014-02-10 21:05:49 UTC2015-06-01 08:16:39 UTC90
99VaQaAGXQz4Gm6VyLGvSH23DANPuQGuSynB12,195 VTC ($2,143)0.017873%2018-11-27 19:38:09 UTC2018-11-27 19:38:09 UTC1
100VcZwKiuVzcKCUnBHhnwY9YZa7oJb14tUwQ12,083 VTC ($2,123)0.01771%2015-08-29 19:33:41 UTC2015-08-29 19:33:41 UTC1
Light / Dark | Advertising | Privacy Policy / Disclaimer | Contact: