Bitcoin UTXO (Unspent Transaction Outputs)

reprezentuje poszczególne składniki transakcji kryptowalutowych, które nie zostały wydane

2024-04-08 11:49:40 UTC|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023